Sidan om livets goda - whisky, ål och lite annat

 

Månadens bild: Stilleben, Sri Lanka (© Göran Ejlertsson) Förra månadens bild, Gatlykta, Colombo, Sri Lanka, hittar du här. Göran Ejlertsson)

WHISKY

 

Maltes Mältiga Mannar har fem medlemmar, som två gånger om året provar whisky.

 

Provningsprotokoll och en del annat hittar du här.

Några läroböcker

 

Det finns många utbildningar vid universitet och högskolor inom hälsoområdet, vilka är i behov av bra litteratur. Några böcker inom området folkhälsa och vetenskaplig metod kan du finna här.

 

Gå till sidan.

ÅL

 

Lite om problemen med ålens situation och ett recept på pinnastekt ål - och t.o.m. ett nykomponerat recept på timjansill - kan du hitta här.

ÖSTERLEN

 

Begreppet Österlen används alltmer flitigt, inte minst i kommersiella sammanhang. Men Österlen består enbart av den sydostligaste delen av Skåne, andra försök till definitioner är enbart kommersiellt utnyttjande av ett populärt geografiskt område.

 

Här kan du läsa mer om Österlen.

 

 

Har du någon kommentar eller fråga, kontakta webmaster.

Copyright 2012 © All Rights Reserved