Sidan om livets goda - whisky, ål och lite annat

 

Maltes Mältiga Mannars provningar

 

Provningarna drog igång år 2002. Då var vi ett gäng glada (är vi fortfarande) amatörer. Amatörer är vi också fortfarande, om än med större erfarenhet av whisky än då vi startade. Protokollen från de första provningarna innehåller blandade värderingar, ofta i relation till övriga sorter den aktuella omgången. Fr.o.m. den andra provningen 2003 hade vi funnit vårt koncept; varje provad whiskysort gavs en värdering från lägst 1 till högst 10 poäng. Slutpoängen blev medeltalet av våra respektive bedömningar.

 

Klicka på respektive provning, så poppar det aktuella protokollsutdraget upp. Där finns bedömningarna i såväl siffror som ord. För övrigt får protokollen tala för sig själva. Efter hand som åren gått, har vi blivit duktigare på att även föreviga de provade sorterna i bild. Till en början var det si och så med det. Klicka på en bild, så kommer den att visas i förstorad version.

 

 

Copyright 2012 © All Rights Reserved