Sidan om livets goda - whisky, ål och lite annat


 Månadens bild: Elskåp i Impan, Österlen, 2020   (© Göran Ejlertsson)                                                                                Förra bilden, Vår är rapstid, 2020 hittar du här. Göran Ejlertsson)WHISKY


Maltes Mältiga Mannar har fem medlemmar, som två gånger om året provar whisky.


Provningsprotokoll och en del annat hittar du här.

Några läroböcker


Det finns många utbildningar vid universitet och högskolor inom hälsoområdet, vilka är i behov av bra litteratur. Några böcker inom området folkhälsa och vetenskaplig metod kan du finna här.


Gå till sidan.

ÅL


Lite om problemen med ålens situation och ett recept på pinnastekt ål - och t.o.m. ett nykomponerat recept på timjansill - kan du hitta här.

ÖSTERLEN


Begreppet Österlen används alltmer flitigt, inte minst i kommersiella sammanhang. Men Österlen består enbart av den sydostligaste delen av Skåne, andra försök till definitioner är enbart kommersiellt utnyttjande av ett populärt geografiskt område.


Här kan du läsa mer om Österlen.Har du någon kommentar eller fråga, kontakta webmaster.

Copyright 2012 © All Rights Reserved