ÅL - tradition och kulinarisk höjdareÅlen är rödlistad. Därför sägs det att vi inte ska äta ål. Då tar vi död på ålfisket. Som om det är ålfiskets skull att ålen är utrotningshotad! Det är en fantastisk slutsats, eftersom ålfisket i princip inte har ändrats de senaste 100 åren. Jämfört med för 50 år sedan har ålfisket minskat med ungefär tre fjärdedelar. Men andra fiender till ålen har utvecklats desto mer. Värst av alla är utan minsta jämförelse vattenkraften; ett genomsnittligt kraftverk krossar ca. 70 procent av all ål i turbinerna. Hade politiker agerat mot kraftbolagen i stället för att slå mot den spillra som forfarande finns kvar av ålfisket, hade de haft någon heder. Om alla kraftbolag hade tvingats sätta av en spottstyver av sin vinst för att ordna vandringsvägar förbi turbinerna, kunde ålfisket ha räddats och t.o.m. utvecklats och en gammal tradition fått fortleva. 

Ät ål och håll ålfrågan levande. Stöd ålen och ålfiskarna genom ålfonden.Ta ett exempel.

Ål som växt upp i Ringsjön i Skåne måste passera tre kraftverk för att nå havet och en möjlig vidarevandring till Sargassohavet. Anta att 1000 ålar ger sig på vandring från Ringsjön. Vid varje kraftverk dödas 70% av ålen. Första kraftverket dödar alltså 700 ålar, medan 300 överlever. Av de 300 dödar nästa kraftverk 70%, dvs 210. Nitto ålar kommer till kraftverk tre. Där dödas ytterligare 63, medan 27 kan passera. Av 1000 vandringsålar från Ringsjön dödar kraftverken 973, medan 27 kommer ut i havet. En del av dem fångas av ålfiskare, kanske en tredjedel. Lika många äts av säl och skarv, medan återstoden fortsätter sin vandring till Sargassohavet. Nio ålar av 1000 kan tillskrivas ålfisket, som politikerna vill stoppa. 973 dödas av kraftverken och det skiter politikerna i. Skandal!


Ett par länkar som exempel:

Silvereel

Sveriges radio

SCSC


Så här ser ålarna ut sedan de försökt passera ett kraftverk

Och så lite mer positivt ...Så här ser  ålen ut före stekning ...


... och så här efteråt.

För skåningar


Recept på pinnastekt ålKev nunna smååla, rensade o färia; en tull, trä kilo bö bra om darr kummor en fira, fem karra ti gilled å di barra ska eda stegeål, ente nunn kogeål.


Fosst ska ålana ha lugged nunna tima ingsaltade.


Mela sin ing stegeålen me pivvor o salt nerrört i meled - ru, ente vidde. Ta myed timjan å stoppa ing i ålana om dom sko bö rikted goa . Di gjorr add di budde lutar å smagar gutt. Sin ska en ha en bageplåt full me alepinga, så en bör å me fitted. Di rännor ner mellom pingana. Po pingana snor en ålen ifro mitten å ud (ditta gjorr Pelle ifro Borrby osse - di e å hanom ja lärt mi ti o stega ål ifro fossta borjan).


Sist kan en stoppa nunna citronbida ing i ålana, om darr e nunn plass. Å så kan en lägga nunna bida imellom ålana. Di gjorr po si add darr e nudd syrrt. Annors bör ed änt.


Sin ska ålen ing i onen, å den ska va rätt varm. Darr står ålen ti den e fardi. Norr ålen borrjar bö farrdi, kan en se horr kytted liasom ballnar å släppor fro benen. Då ska den å onen å kvickt ing po bored.


Di ska va panntoflegröd ti. Inged anned, barra bir å syppa. Mallyrtabrännevin helst. Di enda som e syng e nårr ed e åeded.