Österlen


Österlen utgör det sydöstra hörnet av Skåne. Det avgränsas i väster av Hammars backar, varefter gränsen går upp strax väster om Tomelilla. Österlen inkluderar Andrarum och slutar i norr vid Ravlunda skjutfält och Havängskusten strax norr om Brösarp. Huvudort är Simrishamn.        Kivik sett från havet (© Göran Ejlertsson) 


Karta över Österlen

© Magnus Ullman, http://www.faglarosterlen.se/Kartan visar det genuina Österlen enligt Tufvesson/Osterman - och så småningom Piraten - dvs. gränsen för de tre häraderna Ingelstad, Järrestad och Albo.


Detta är Österlen!

Det finns lite olika försök till härledning och definition av Österlen, mer eller mindre hemmasnickrade. Egentligen existerar enbart en seriös härledning, vilken finns refererad av de två kanske mest trovärdiga uttolkarna av Österlen. Båda har gjort efterforskningar i gammal litteratur, och de har kommit fram till samma resultat. Den ene är den välkände Österlenkännaren Inge Löfström, som redovisat härledningen i boken Detta är Österlen från 1978. Den andre är den dåvarande chefen för dialekt- och ortsnamnsarkivet i Lund, Göran Hallberg, som i en intervju i Radio Kristianstad 2005 redovisar resultatet av sina genomgångar av dialektsamlingar och äldre litteratur, något han också publicerat. Intervjun finns på SR:s Österlensida.


Österlen - en riktning

Den andra delen av ordet Österlen, dvs. len (leden, le´n), betecknar i Sydskåne en riktning, ett håll. Österlen var i gamla tider beteckningen på området som låg österut, dvs. öster om den plats där man befann sig. På motsvarande sätt använde man västerlen om det som låg västerut. Något definierat geografiskt område var Österlen alltså inte förrän ett par decennier in på 1900-talet.


Det geografiska begreppet Österlen – som tidigare funnits i litteraturen i enbart något enstaka fall – definierades 1929 av författaren Theodor Tufvesson och redaktören John Osterman. De hade fått i uppdrag att åstadkomma en turistbroschyr för den sydostskånska bygden och valde då Österlen som benämning på området. Från början definierades enbart Ingelstads och Järrestads härader som hörande till Österlen. Som nog är bekant för de flesta österleningar, var det Fritiof Nilsson Piraten som fick Theodor Tufvesson att så småningom även inkludera Albo härad i Österlen. Som Piraten själv uttryckte det: ”Generös till sin läggning och hänförd av naturens skönhet slöt han omsider Albo härad till det förlovade landet Österlen.”


Österlens gränser

Med dagens kartor skulle definitionen av Österlen innesluta Simrishamns och Tomelilla kommuner plus det sydöstra hörnet av Ystads kommun, nämligen de tidigare kommunerna Löderup och Glemmingebro. De hörde till Ingelstads härad, men kom vid kommunsammanslagningen 1971 att föras till Ystads kommun (Glemmingebro kommun delvis). Österlen utgör därmed det sydöstra hörnet av Skåne från Hammars backar, med gräns strax väster om Tomelilla, för att inkludera Andrarum och sluta vid Ravlunda skjutfält och Havängskusten strax norr om Brösarp. Huvudort är Simrishamn.


Turistiskt nys

Hur är det då med definitionen av Österlen som området ”öster om leden”, dvs. öster om väg 19 mellan Brösarp och Ystad? Den förklaringen har nästan blivit en vandringssägen, som ständigt upprepas. Enligt såväl Inge Löfström som Göran Hallberg ligger en missuppfattning bakom det försöket till förklaring. I Sydskåne användes aldrig leden/le´n som beteckning på en väg – det var enbart beteckning på en riktning. För att ur radiointervjun citera Göran Hallbergs syn på ”öster om leden” som förklaring: ”Den är ren lögn och rent turistiskt nys, som tyvärr är svårt att utrota”!


Vid vägen mot Stenshuvud (© Göran Ejlertsson) 

Göra reklam för en hemsida som heter pelleivans, varför gör man det på Österlensidan? Av tre skäl: 1. sidan med sina skruvade gubbar är bra - ja, t.o.m. riktigt bra för att inte skriva riktigt, riktigt bra. 2. Återbruk är viktigt. 3. Han som hittat po alltihuppa kummer fro Österlen, t.o.m. Borrby.Lite filosoferande. Det sägs att många av dem som köper fritidshus på Österlen gör det för att här är ett speciellt, lugnt tempo. Men, då alla turisterna är här, är det som mest stressigt med köer i affärerna och folk nästan överallt. Så fritidshusägarna får aldrig uppleva det som är anledningen till att de skaffar fritidshus. Konstigt!Större hackspett i en paus mellan trumvirvlarna (© Göran Ejlertsson)